SEPA, The Single Euro Payments Area, er den engelske forkortelse for EU’s fælles eurobetalingsområde og betegnelsen for EU’s vision om at skabe en harmoniseret og forenklet elektronisk betalingsproces af varer og tjenester i Euro.

Målet er, at betalinger på tværs af lande i Europa, hvad enten de foretages af borgere, virksomheder eller offentlige myndigheder, skal foregå på samme vilkår og lige så effektivt og sikkert som nationale betalinger. Dette kommer til at gøre geografisk mobilitet lettere for både arbejdsgiver og arbejdstagere.

Koordineringen af de europæiske bankers arbejde om Euro-SEPA varetages af European Payment Council, EPC.

Hvem deltager i Euro-SEPA samarbejdet

SEPA aftalen omfatter alle 28 EU-medlemslande samt Island, Norge, Schweiz, Lichtenstein, San Marino, Monaco og Andorra. Dermed er mere end 500 millioner borgere og over 20 millioner europæiske virksomheder og offentlige myndigheder sikret samme vilkår, rettigheder og forpligtelser – uanset hvilket SEPA-land de befinder sig i.

Hvordan fungerer SEPA

En af EPC’s vigtigste opgaver har været at skabe fælles regler for betalingsordninger, tekniske standarder samt procedurer, så de omkring 36 milliarder årlige transaktioner i Euro af tusindvis europæiske banker kan gennemføres så hensigtsmæssigt og optimalt som muligt. Det har betydet, at betalingsinstitutter har skulle etableret effektive, moderne og besparende mekanismer, som bl.a. tidsbegrænsninger på, hvornår en transaktion senest skal eksekveres og den fælles konto- og bankidentifikation IBAN og SWIFT-BIC.

Hvad består SEPA af?

SEPA består af to betalingssystemer: SEPA Credit Transfer, SCT og SEPA Direct Debit, SDD. Regelsættene for de to betalingssystemer sørger for, at alle kunder på tværs af SEPA-landene er sikret samme vilkår, men tillader betalingsinstitutterne en vis fleksibilitet og mulighed for at tilføje nye funktioner og forbedre egne kerneservices, så de stadig kan være konkurrencedygtige.

SEPA Direct Debit, SDD

SDD er en løsning til automatisk betalingsopkrævning, ligesom det danske betalingssystem Betalingsservice. SDD er baseret på fælles regler, procedurer, serviceniveauer og tidsrammer, som muliggør hurtig og nem afstemning af faste, tilbagevende betalinger på tværs af de 33 SEPA-lande. Af denne grund kan SDD komme til at erstatte mange af eurozonens nationale betalingsserviceløsninger.

Fordelene ved SDD er muligheden for at fastsætte en præcis betalingsdato og sikre at betalingen sker indenfor den fastsatte tidsfrist. Samtidigt er det muligt at afstemme når betalingerne modtages tilpasse pengestrømme og dermed effektivisere økonomistyringen. Som privatkunde kan du benytte SDD til betalinger i Euro, hvis din betalingsmodtager er oprettet som betalingsmodtager i SEPA. Det dog kun erhvervskunder, som kan indgå aftale om at være betalingsmodtager.

SEPA Credit Transfer, SCT

SCT bruges til overførsler foretaget af betaler, såkaldte kreditoverførsler. Med SCT kan betalingstjenester tilbyde en konsistent tilgang til at foretage betalinger på tværs af Europa, som gør disse lige så lette at foretage og modtage som indenlandske transaktioner. SCT systemet er begrænset til transaktioner i Euro mellem SEPA medlemslande og betalingstjenesten skal være deltage formelt i SCT ordningen.

Få Gebyrfri Euro-SEPA betalinger i 2018

Opret en gratis konto